EKA Composite Ab:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

EKA Composite Ab (3252157-2).

Rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii:
Henna Forsström
EKA Composite Ab
Oravais Industrivägen 6

66830 Oravais

Finland
info@ekacomposite.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteeseen liittyvien asioiden hoitamiseen ja hallinnointiin (tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, myynti, toimittaminen ja laskuttaminen, sekä mahdollisten tukipyyntöjen ja reklamaatioiden käsittelyyn).

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Henkilön perustiedot ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja ja työtehtävä)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa tarkoitukseen johon henkilötiedot on kerätty (esim. asiakassuhde, tarjotut ratkaisut / palvelut, uutiskirjeen tilaus).

Minimissään tietoja säilytetään lain määrittämän ajan.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisten lakisääteisten tietojen luovutuspyyntöjen mukaisestai.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiettyjen tuotteiden ja palveluiden toimittaminen edellyttää tietojen siirtämistä EU:n ulkopuolelle, näitä palveluita ovat:

  • Verkkosivuston analytiikka: Google Analytics ja Microsoft Clarity (Yhdysvallat)
  • Uutiskirje: Mailchimp (Yhdysvallat)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät tietokannat ovat palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat erillisellä sopimuksella sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

  • Tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä koskevat tiedot ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista ja täydentämistä.
  • Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai luvattomasti.
  • Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne eivät oli rekisterinpitäjän tehtävien kannalta tarpeellisia.
  • Siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat siirrettävät henkilötiedot koneellisesti siirrettävässä muodossa toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli kyseessä on tietosuojalainsäädännön perusteella siirrettävät tiedot.
  • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkoneen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.

Evästeet

Sivusto käyttää seuraavia evästeitä:

KategoriaEvästeSyy/seliteKesto
Kaikki käyttäjätpll_languagekieliversioinnin toimintaIstunto
Kirjautuneet käyttäjätwordpress_logged_in_*Kirjautuneen käyttäjän hallinnointiIstunto
Kirjautuneet käyttäjätwordpress_sec_*Kirjautuneen käyttäjän hallinnointiIstunto
Kirjautuneet käyttäjätwordpress_test_cookieEvästeiden tallettamisen testaaminenIstunto
Kirjautuneet käyttäjätwp-settings-1Käyttäjän asetuksien tallettaminen1 vuosi
Kirjautuneet käyttäjätwp-settings-time-1Käyttäjän asetuksien tallettaminen1 vuosi
Kaikki käyttäjät_gaUsed to distinguish users.2 years
Kaikki käyttäjät_gidUsed to distinguish users.24 hours
Kaikki käyttäjät_gatUsed to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.1 minute
Kaikki käyttäjätAMP_TOKENContains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.30 seconds to 1 year
Kaikki käyttäjät_gac_Contains campaign related information for the user. If you have linked your Google Analytics and Google Ads accounts, Google Ads website conversion tags will read this cookie unless you opt-out.90 days